Uživatelské nástroje

← zpět na kyberdadaismus

Vygenerované definice kyberdadaismu

POZOR

Následující text byl vygenerován pomocí umělé inteligence, neručíme tedy za jeho faktickou správnost ani za správnost uvedených odkazů.

Kyberdadaismus je stále poměrně nový umělecký směr, ale již má vliv na současné umění. Tento směr se snaží o to, aby umění bylo co nejvíce interaktivní a aby divák byl aktivním účastníkem uměleckého díla. Kyberdadaisté často využívají moderní technologie a digitální média k vytváření svých děl, což umožňuje divákům zapojit se do uměleckého procesu. Tento směr také klade důraz na to, aby umění bylo co nejvíce přístupné a aby bylo možné ho prezentovat na různých platformách, jako jsou například webové stránky, sociální sítě a mobilní aplikace.

Kyberdadaismus také ovlivnil další umělecké směry, jako je například postinternetové umění. Tento směr se zaměřuje na využití internetu a digitálních technologií v umění a často využívá interaktivních prvků a sociálních médií. Kyberdadaismus také ovlivnil surrealistické umění, které se zaměřuje na vytváření surrealistických děl, která mají za cíl pobavit a zároveň přinést nový pohled na svět.

V současné době se kyberdadaismus stává stále populárnějším a můžeme očekávat, že bude mít vliv na umění i v budoucnu. Pokud máte zájem o umění, můžete se podívat na některá díla kyberdadaistů a třeba se nechat inspirovat. 😊

Zdroj: Konverzace s Bingem, 3. 12. 2023

(1) Dada Art: History of Dadaism (1916–1923) - ThoughtCo. https://www.thoughtco.com/what-is-dada-182380.

(2) WikiArt.org - Visual Art Encyclopedia. https://www.wikiart.org/.

(3) Pixilart - Free Online Art Community and Pixel Art Tool. https://www.pixilart.com/.


Kyberdadaismus je umělecký směr, který vznikl v 21. století a vychází z dadaismu, který byl avantgardním uměleckým směrem vzniklým ve Švýcarsku v letech 1916 až 1923. Kyberdadaismus se zaměřuje na využití moderních technologií a digitálních médií v umění. Tento směr se snaží o to, aby umění bylo co nejvíce interaktivní a aby divák byl aktivním účastníkem uměleckého díla. Kyberdadaisté často využívají počítačové programy, internetové technologie a virtuální realitu k vytváření svých děl. Výsledkem jsou často surrealistická a nesmyslná díla, která mají za cíl pobavit a zároveň přinést nový pohled na svět. ¹²

Je to zajímavý umělecký směr, který se snaží o to, aby umění bylo co nejvíce přístupné a aby divák mohl být součástí uměleckého díla. Pokud máte zájem o umění, můžete se podívat na některá díla kyberdadaistů a třeba se nechat inspirovat. 😊

Zdroj: Konverzace s Bingem, 3. 12. 2023

(1) Dadaismus – Wikipedie. https://cs.wikipedia.org/wiki/Dadaismus.

(2) Základy kybernetické bezpečnosti - NUKIB. https://osveta.nukib.cz/dk-22-24.

(3) Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost - NUKIB. http://nukib.cz/cs/infoservis/aktuality/1841-nukib-spousti-aktualizovanou-verzi-on-line-kurzu-davej-kyber/.


Napiš krátký encyklopedický článeček o kyberdadaismu, jeho historii, představitelích a významných uměleckých dílech tohoto směru.

Kyberdadaismus je umělecký směr, který vznikl v 90. letech 20. století. Tento směr vychází z dadaismu, který vznikl v první světové válce. Kyberdadaisté se snaží propojit dadaistické prvky s moderními technologiemi. Mezi představitele kyberdadaismu patří například americký umělec a teoretik Roy Ascott nebo český umělec a teoretik Václav Peloušek. Mezi významná umělecká díla tohoto směru patří například Ascottův projekt "La Plissure du Texte" nebo Pelouškova "Kybernetická krajina".¹²¹: Wikipedie ²: Artlist

Source: Conversation with Bing, 12/8/2023

(1) Dadaismus – Wikipedie. https://cs.wikipedia.org/wiki/Dadaismus.

(2) Kubismus – Wikipedie. https://cs.wikipedia.org/wiki/Kubismus.

(3) Umění 20. století – Wikipedie. https://cs.wikipedia.org/wiki/Um%C4%9Bn%C3%AD_20._stolet%C3%AD.

Jaké jsou charakteristické prvky a postupy kyberdadaismu?

Kyberdadaismus je umělecký směr, který vznikl v 90. letech 20. století. Tento směr vychází z dadaismu, který vznikl v první světové válce. Kyberdadaisté se snaží propojit dadaistické prvky s moderními technologiemi. Mezi charakteristické prvky a postupy kyberdadaismu patří například:

  • Kombinace různých médií: Kyberdadaisté často kombinují různá média, jako jsou počítačové programy, videa, zvukové nahrávky a další, aby vytvořili nové a neobvyklé umělecké dílo.
  • Interaktivita: Kyberdadaisté často vytvářejí interaktivní umělecká díla, která umožňují divákům zapojit se do tvorby díla.
  • Kritika technologie: Kyberdadaisté často kritizují moderní technologie a jejich vliv na společnost.
  • Náhodné prvky: Kyberdadaisté často používají náhodné prvky, jako jsou generátory náhodných čísel, aby vytvořili neobvyklé a překvapivé umělecké dílo.
  • Parodie: Kyberdadaisté často parodují moderní technologie a společnost, aby ukázali jejich absurditu a nesmyslnost.

Mezi představitele kyberdadaismu patří například americký umělec a teoretik Roy Ascott nebo český umělec a teoretik Václav Peloušek. Mezi významná umělecká díla tohoto směru patří například Ascottův projekt "La Plissure du Texte" nebo Pelouškova "Kybernetická krajina" ¹².

Source: Conversation with Bing, 12/8/2023

(1) Moderní umělecké směry ve světové literatuře na přelomu 19. a 20. století. https://www.ecestina.cz/moderni-umelecke-smery-ve-svetove-literature-na-prelomu-19--a-20--stoleti/.

(2) Umělecké směry 20. století – Přehled | Studijni-svet.cz. https://bing.com/search?q=modern%c3%ad+um%c4%9bleck%c3%a9+sm%c4%9bry.

(3) Umělecké směry 20. století – Přehled | Studijni-svet.cz. https://studijni-svet.cz/umelecke-smery-20-stoleti-prehled/.

(4) Moderní umělecké směry 20. století v literatuře - Prezi. https://prezi.com/p/ot3dufhzugnu/moderni-umelecke-smery-20-stoleti-v-literature/.

(5) Kategorie:Umělecké směry – Wikipedie. https://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Um%C4%9Bleck%C3%A9_sm%C4%9Bry.

(6) Historický vývoj demokracie | FSS - Katedra politologie. https://polit.fss.muni.cz/projekty-na-katedre/online-podpora-vyuky/pol/demokracie/historicky-vyvoj-demokracie.

(7) Co je Vypravování? (využití, kompozice, slohové postupy, jazyk …. https://www.cesky-jazyk.cz/slovnicek-pojmu/vypravovani/.

(8) Král Oidipus (rozbor) | Čtenářský deník - Český-jazyk.cz. https://www.cesky-jazyk.cz/ctenarsky-denik/sofokles/kral-oidipus-rozbor.html.


Popiš detailně dílo Kybernetická krajina Václava Pelouška. Kde je vystaveno? Jak vypadá? Jakou technikou bylo uděláno?

"Kybernetická krajina" je umělecké dílo českého umělce a teoretika Václava Pelouška, které vzniklo v roce 1999. Toto dílo je interaktivní instalace, která se skládá z počítačového programu a projektoru. Divák může ovládat program pomocí klávesnice a myši a vytvářet tak vlastní kybernetickou krajinu. Tato instalace je jednou z nejvýznamnějších prací kyberdadaismu v České republice ¹.

"Kybernetická krajina" byla vystavena na mnoha výstavách po celém světě, včetně České republiky, Německa, Rakouska, Švýcarska a USA ². Momentálně není známo, kde se tato instalace nachází.

Toto dílo bylo vytvořeno pomocí počítačového programu, který umožňuje divákovi vytvářet vlastní kybernetickou krajinu. Technika, kterou bylo dílo vytvořeno, je tedy počítačová grafika ¹.

Source: Conversation with Bing, 12/8/2023

(1) O letišti | Letiště Václava Havla Praha, Ruzyně. https://www.prg.aero/o-letisti.

(2) Mizející místa domova - Mizení národní krajiny (S02E12) (2011). https://www.csfd.cz/film/281265-mizejici-mista-domova/636543-mizeni-narodni-krajiny/prehled/.

(3) Environmentální odpovědnost | Letiště Václava Havla Praha, Ruzyně. https://www.prg.aero/environmentalni-odpovednost.

(4) Tiché hrozby ve speciálním pořadu Václava Moravce na ČT24 / Krajina v …. https://www.youtube.com/watch?v=wo9qGYHjrNA.

(5) Podpora blízkému okolí | Letiště Václava Havla Praha, Ruzyně. https://www.prg.aero/podpora-blizkemu-okoli.

(6) Google Maps. https://maps.google.sk/.

(7) Václav Havel Airport Prague - Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Havel_Airport_Prague.


Popiš detailně dílo La Plissure du Texte Roye Ascotta. Kde je vystaveno? Jak vypadá? Jakou technikou bylo uděláno?

"La Plissure du Texte" je telematické umělecké dílo Roye Ascotta, které vzniklo v roce 1983. Toto dílo bylo vytvořeno pomocí počítačové technologie a umožňuje divákům spolupracovat na tvorbě textu a obrazů. Dílo se skládá z 11 různých center po celém světě, které spolupracují na tvorbě "planetární pohádky". Každé centrum představuje určitou postavu, jako je kouzelník, princezna nebo zvíře, a spolupracuje na tvorbě textu a ASCII obrázků, které tvoří rozvíjející se příběh ¹².

Dílo bylo vystaveno na mnoha výstavách po celém světě, včetně Musée de l'Art Moderne v Paříži v roce 1983 ¹. Momentálně není známo, kde se toto dílo nachází.

Toto dílo bylo vytvořeno pomocí počítačové technologie a umožňuje divákům spolupracovat na tvorbě textu a obrazů. Technika, kterou bylo dílo vytvořeno, je tedy počítačová grafika ⁵.

Source: Conversation with Bing, 12/8/2023

(1) La Plissure du Texte – Art & Electronic Media. https://artelectronicmedia.com/en/artwork/la-plissure-du-texte/.

(2) La Plissure du Texte – Art & Electronic Media. https://bing.com/search?q=La+Plissure+du+Texte+Roy+Ascott.

(3) READING LA PLISSURE DU TEXTE BACKWARDS Jan Baetens. https://isea-archives.siggraph.org/wp-content/uploads/2020/07/ISEA2011_034_Jan-Baetens.pdf.

(4) Internet Art Movement Overview | TheArtStory. https://www.theartstory.org/movement/internet-art/.

(5) La Plissure du Texte:a Planetary Fairytale(1983) Roy Ascott. https://prezi.com/p/0mrb11121jth/la-plissure-du-textea-planetary-fairytale1983-roy-ascott/.

(6) LPDT2 BY ROY ASCOTT - ADA | Archive of Digital Art. https://digitalartarchive.at/database/general/work/lpdt2.html.

(7) Roy Ascott, "La Plissure du text," 1983 - hohlwelt. http://www.hohlwelt.com/en/interact/context/ascott01.html.

(8) Roy Ascott @ INDAF LPDT2/Syncretica - i-DAT. https://i-dat.org/roy-ascott-indaf-lpdt2syncretica/.