Uživatelské nástroje

← zpět na kyberdadaismus

Cyber Dada Manifesto

původní grafická podoba manifestu

původní grafická podoba manifestu

ZDIGITALIZUJME SVĚT! (Čeká na vás nový život.) TECHNIKA pospíchá vpřed: ZDIGITALIZUJME SVĚT! (Čeká na vás nový život.) TECHNIKA pospíchá vpřed:

Sleduješ integrované zlaté horizonty?

Rozeber techniku a zjisti, co je zač!

Vše znovu použij!

Udělej sochu z polystyrenu, počítače, plastu, kovu, čehokoliv!

Staň se techno-závislákem. Obleč si techniku!

KDOKOLIV může stvořit umění nebo být uměním. Vystavuj v ulicích.

Vystavuj na sobě. Přilep svůj výtvor na dveře Andreje Babiše.

Právo na přístup ke všem datům!

Grafiťáci: začněte kyber-tagovat

NEBUĎ hrubý: mluv se svým mobilem.

Vymysli něco, jdi za běžné standardy a hodnoty a stvoř své vlastní.

Nauč se s počítačem a budeš mít schopnosti hacknout banky, vlády a armádu skrze techniku.

Psychoaktivní potravinové doplňky!

Ze shnilých základů naší společnosti začíná prosakovat subverzivní kultura.

Civilizace ničí svět, tak jej zdigitalizujme a zachraňme celou lidskou společnost na diskových polích serverů.

Všichni lidé a všechny odpady, co produkují, budou uzavřeny uvnitř obřího počítače.

Zapomeň na maso svého těla. Uvnitř počítače tě čekají úplně nové zkušenosti. Měj sex s počítačem.

Propojuj!

Tvé tělo ti brání v tvém skutečném životě a touhách - tvé tělo je překážka. Je to jen maso, které může být vylepšeno.

Kybernetické implantáty tě mohou přiblížit skutečným prožitkům.

Napoj se na nervové obvody. A až budou všichni lidé, předměty, vjemy zdigitalizovány na pevné disky (se záložními kopiemi) skutečný svět si bude konečně oddechne, neboť člověk zmizel navždy.

Vytvořil si své vlastní prostředí, potenciál tady je!

Biologický život už není ten správný životní styl. Plně syntetická prostředí kde všechny fyzické a emoční pocity mohou být chemicky simulovány.

Brzy bude možné pomocí biologického počítače přeprogramovat lidský mozek, prodloužit lidský život, cokoliv.

Tohle je tvoje budoucnost.

Jsi vědomí a nenech se obelhávat svou fyzickou existencí.

Fyzická těla jsou nově překonaná, vyměň své tělo za strojové a počítačové součásti. Staň se superčlověkem!

Soběstačná solárně poháněná společnost!

Nyní můžeme pronikat za okraje kosmu neboť nejsme vázání pozemskými rozměry. Kybernetika nediskriminuje dle vzhledu, rasy, postižení, pohlaví nebo druhu neboť je to čistá komunikace z mozku do mozku.

Zapoj své neurony a dokonči prožitek, komunikuj se sebou.

Buď bez nemocí, bez jídla, buď stoprocentně účinný! Nauč se techniku.

Estetika moderního člověka je založena na předmoderní dekorativnosti a přílišné shovívavosti umělecké kritiky.

Nová estetika je počítačově generované KYBER DADA.

Nový druh jsou kyborgové - lidé-stroje - precizní bezchybné bytosti určené k přechovávání našeho vědomí a stvoření nového světa.

NEBOJ SE - NAUČ SE TECHNIKU - NEBOJ SE

Nošením obvodů budeš reprezentovat nový věk.

Rozeber elektroniku a zjisti co je zač.

Nauč se elektroniku, programování - řemesla budoucnosti.

Nenech se zastrašit blikajícími světýlky a bzučením, počítači co vypadají jak mikrovlnné trouby!

Nauč se techniku ať tě nepřeválcuje až bude zaplňovat svět.

Technika ovládá svět tedy když ovládáš techniku…

Konec světa se blíží, ale je to začátek nového perfektního techno-světa. STOP oživování starých kultur - AŤ POVSTANOU NOVÉ!!!

Dnešní mládež se stala apatickou a samolibou, snadno kontrolovatelnou reklamou, médii a bezohlednými vládami.

Dej elitám vědět, že nás nemůžou řídit technikou neboť jsme techniku plně integrovali a je teď naše.

Zdigitalizujme svět!!!

Je čas se propojit s technikou a porozumět jí.

ZNÁT JI osobně.

Vezmi TECHNIKU z institucí do ulic.

Vzhůru do KYBERPROSTORU kde všechny pocity a fyzické skutečnosti můžou psycho-chemicky simulovány.

NEBOJ SE - ODHAL SVÉ OBVODY.

SMIŘ SE S DNEŠNÍMI MATERIÁLY.

Budoucnost přijde nehledě na to, zda se ti to líbí nebo jsi na to připraven.

MALÍŘSTVÍ UMŘELO, UŽ ZASE: přestaň používat prastaré materiály jako je plátno nebo olej.

V kybersvětě nevydrží.

(A TEN PŘIJDE AŤ SE TI TO LÍBÍ NEBO NE.)

Umění, život a svět budou stále více nesmyslné.

KYBER DADA JE POPULÁRNÍ KULTURA, JE TO DNEŠNÍ SPOLEČNOST, JE TO BUDOUCNOST!


napsali: Dale Nason, Troy Innocent, přeložil: Mikoláš Štrajt

pozn. překladatele: Alana Bonda jsem v textu nahradil Andrejem Babišem, který je českému čtenáři známější. Též jsem nahradil mainframe laserdisc za disková pole serverů a fax za mobil - přecejenom je rok 2023.